Zápis z výborové schůze konané v klubovně na hasičské zbrojnici ve Svatém Poli. Velitel J. Pecka zahájil schůzi, poděkoval mužům nad 35 let, kteří se 19. 9. 2015 zúčastnili soutěže na Budínku s výsledným pořadím 2. místo ze 14 družstev.

Velitel J. Pecka přihlásil náš sboru opět do soutěže „Dobráci roku“. Dále během schůze jmenovitě poděkoval jednotlivým členům za konkrétní práce a pokračoval ve schůzi. Poté předal slovo Mgr. Martině Volfové, která bude mít na starost dětský den během oslav 115. let od založení našeho sboru. M. Volfová nám podala informace o průběhu a navrhla různá řešení, jak by dětský den měl probíhat. Ostatní členové se zapojili do debaty a navrhovali různé návrhy a nápady, jak by vše mělo probíhat.

Přítomno členů: 13; hostů: 1
Dne: 21. 9. 2015; zapsal: Petr Kozohorský, jednatel