Zápis z výborové schůze SDH Svaté Pole, konané dne 5. 11. 1999 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Schůzi zahájil starosta sboru Josef Pecka, st. Seznámil přítomné s došlou poštou a uctil památku zemřelého člena pana Miroslava Krásy, kterému osobně uctili památku členové sboru na pohřbu dne 30. 10. 1999.

Poté bylo řešeno uspořádání posvícenské zábavy, která se bude konat dne 20. 11. 1999 s hudbou „Dynamic“.

  • Hlavní pořadatelé: Josef Pecka ml., Václav Farář
  • Pokladna: Antonín Větrovský
  • Další pořadatelé budou zajištěni před zábavou z přítomných členů.

Poté byla prodiskutována účast a činnost na brigádách a sběru kovového odpadu. Následovala diskuze k výše zmíněným bodům a poté schůzi starosta sboru ukončil.

Přítomno členů: 12
Zapsal: Karel Žaloudek