Zápis z výborové schůze SDH Svaté Pole, konané dne 23. 8. 1999 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Schůzi zahájil starosta sboru p. Pecka Josef st. Seznámil přítomné s došlou poštou. A výsledky předcházejících soutěží. Jako nejvýznamnější bylo oblastní kolo v Rakovníce dne 27. 6. 999 kde na krajské soutěži obsadilo družstvo velmi pěkné 3. Místo. Další soutěží byla soutěž „Memoriál Zd. Poláka z Hoděmyšli“ dne 5. 7. 1999, kde v kategorii nad 35 let a časem 23,94s. v hasičském útoku obsadilo družstvo 1. místo. Tento čas byl zatím rekordní. Další soutěž v požárních útocích se konala v Hříměždicích dne 10. 7. 1999, kde v neomezené kategorii obsadilo naše družstvo opět pěkné 1. místo. Poslední soutěží bylo klání v Zalánech 21. 8. 1999, kde v útocích obsadilo družstvo po malém výpadku 8. místo.

V době letních měsíců jako hlavní pracovní akce bylo snížení nájezdu ve zbrojnici pro zajíždění zakoupeného požárního vozidla Avia. Stará podlaha byla vypikována a odstraněna. Byly upraveny vrata, podlaha zarmována a znovu zabetonována. Bylo zatím odpracováno 190 brigádnických hodin. Při této akci se souběžně zajišťovalo v době sucha čerpání vody do studny na hřbitově.

Dále byli přítomní seznámeni s pozvánkami na soutěže. Jako pravidelní účastníci oblastních soutěží bylo naše družstvo pozváno dne 4. 9. 1999 do Pískovy Lhoty, která obsadila v Rakovníce 2. místo. Dále pak 25. 9. 1999 do Chrášťan. Obě pozvání sbor akceptoval a přijal.

Po tomto byla zpráva o sběru kovového odpadu. Poté bylo projednáno zajištění brigády na požární zbrojnici, úpravě louky na uspořádání dětského dne 29. 8. 1999 za místním kulturním zařízením. Následovala krátká diskuze k zajištění této akce. Pro zajištění této zábavy pro děti je připravena částku cca 2.500,- Kč jako výtěžek z „Dětského karnevalu“.

Krátká diskuze se pak rozvinula na časově odpovídající ke všem bodům a zajištění všech následujících akcí.Po této diskuzi a přednesených návrzích schůzi starosta sboru ukončil.

 

Přítomno členů: 12
Zapsal: Karel Žaloudek