Zápis z výborové schůze konané v klubovně na hasičské zbrojnici ve Svatém Poli. Výborovou schůzi zahájil náš velitel Josef Pecka a starosta Václav Farář, který podal zprávu o zdravotním stavu našeho dlouholetého člena Jindřicha Müllera, který je momentálně v nemocnici. Všichni členové přejí brzké uzdravení.

Velitel Josef Pecka podal potřebné informace o soutěži mužů nad 35 let, která se bude konat v sobotu 19. 9. 2015 na Budínku od 13:00 hod. Pořadatel této soutěž je OSH Příbram.

Velitel nás dále informoval o rozdělení prácí na blížící se oslavu 115. výročí založení našeho SDH, každý člen bude mít nějaký úkol, aby bylo vše včas připravené. Pavel Hanzelín informoval o přípravě projekce a navrhl řešení, jak tuto problematiku řešit.

Dále hovořil starosta Václav Farář, který doplňoval velitele Josefa Pecku. Jednatel Petr Kozohorský informoval o poukázkách na masa a pivo, které SDH vyhrál v soutěži „Dobráci roku“. Závěrem dnešní schůze jsme blahopřáli naší aktivní člence Heleně Hanzelínové k narozeninám.

Příští výborová schůze se bude konat v pondělí 21. září 2015.

Přítomno členů: 15
Dne: 7. 9. 2015; zapsal: Petr Kozohorský, jednatel