Zápis z výborové schůze konané v klubovně na hasičské zbrojnici ve Svatém Poli. Jako tradičně velitel Josef Pecka zahájil schůzi a poděkoval všem členům za účast na akcích, kterých se zúčastnil náš sbor. Dále nás velitel informoval o průběhu naší činnosti v budoucích měsících srpnu a září. Především se budeme soustředit na přípravu oslav 115. výročí založení našeho SHD. Pavel Hanzelín předložil finální verzi pozvánek a tato byla schválena. Tisk zařídí P. Hanzelín a P. Kozohorský.

Dále jsme projednávali rekonstrukci „horní“ čekárny, kterou provede náš sbor. Za odvedenou práci obdržíme od obce příspěvek. Velitel Josef Pecka nás rovněž informoval o možnosti sponzorů pro náš sbor ve smyslu požárního sportu.

Přítomno členů: 14
Dne: 10. 8. 2015; zapsal: Petr Kozohorský, jednatel