Zápis z výborové schůze konané v místní restauraci Na Chmelnici. Velitel Josef Pecka zahájil schůzi a seznámil nás s novinkami. Prvním bodem jednání byl seznam akcí na rok 2014. Do 18. 5. 2014 ukončení 1. kola, 31. 5. 2014 Okresní kolo Sedlčany, 20. 9. 2014 soutěž mužů nad 35 let, místo zatím není určené.

Další důležité akce: Májové slavnosti Dobříš ve dnech 24. – 25. 5. 2014. Obec Obořiště dne 21. 6. 2014 slaví 130 let od vzniku SDH, připraví ukázku staré stříkačky.

Náš člen František Břížďala oslaví dne 13. 2. 2014 70 let. Starší členové sboru mu půjdou poblahopřát.

Dalším bodem dnešního jednání byly uniformy pro naše členy. Hlavní částí naší chůze byla zásahová jednotka SDH Svaté Pole. Dne 20. 1. 2014 schůze pro zásahové jednotky obcí v katastru Dobříše. Velitel Josef Pecka sestavil a navrhl zásahovou jednotku o 9 členech SDH Svaté Pole, která bude proškolená a zdravotně způsobilá k zásahu.

 

Přítomno členů: 8, přítomno hostů: 1

Dne: 3. 2. 2014; zapsal: Petr Kozohorský, jednatel