Zápis z výborové schůze konané dne 2. 7. 2019

Program:

 1. Zahájení
 2. Zhodnocení soutěží mužů a přípravky
 3. Osvětlení hřiště
 4. Hodnocení oslav
 5. Zhodnocení soustředění mladých hasičů

Účast: 11 členů

Omluveni: 4 členové

Ad 1) Schůzi zahájil velitel pan Josef Pecka, přivítal přítomné a ujal se zhodnocení soutěží.

Ad 2) Zhodnocení Brdské ligy:

 • Zalužany – dne 9. 6. 2019
 • Veteráni (muži nad 35 let) – 2. místo
 • Březnice – dne 10. 6. 2019
 • Sport (muži do 35 let) – NP
 • Veteráni – 1. místo
 • Radíč – dne 29. 6. 2019
 • Sport – 6. Místo
 • Radíč – dne 30. 6. 2019
 • Sport – 12. místo

Zhodnocení Táborské ligy:

 • Tučapy – dne 9. 6. 2019
 • Veteráni – 2. místo
 • Chrbonín – dne 29. 6. 2019
 • Veteráni – 1. místo
 • Slapy – dne 30. 6. 2019
 • Veteráni – 3. místo

Zhodnocení přípravky (informovala Jiřina Lorencová):

 • Kosova Hora – dne 10. 6. 2019 – 1. místo

Postup na krajské setkání přípravek, které se uskuteční dne 15. 9. 2019 v Mělníku.

Ad 3) Osvětlení hřiště zajistil pan Zdeněk Černý – montáž nových ledkových světel.

Ad 4) Oslava v Dalekých Dušníkách – účast 12 dětí, 5 dospělých.

         Oslava ve Lhotce – účast 5 dospělých.

Ad 5) Soustředění mladých hasičů v RS Brdy Věšín – informace:

 • Účast 12 dětí a 6 dospělých
 • Zhodnocení proběhlo formou výměny poznatků a postřehů každého dospělého, který se účastnil soustředění a některých dětí. Všichni se shodli, že soustředění proběhlo podle plánu a všem se program líbil. V roce 2020 je v plánu soustředění zopakovat ve stejných prostorách.

Zapsal: Josef Pecka