Zápis z výborové schůze konané dne 2. 6. 2020

Program:

 1. Zahájení
 2. Zrušení soutěží
 3. Oslava 120 let – změna termínu
 4. Dotace MH
 5. Brigády v požární zbrojnici
 6. Pomoc občanům
 7. Výlety pro Mladé hasiče a přípravku
 8. Diskuse

Účast: 19 členů,  9 hostů

Omluveni: 7 členové

Ad 1) Zahájení 

 • Schůzi zahájil velitel Josef Pecka a přivítal přítomné.

Ad 2) Do 30. 6. 2020 jsou zrušeny veškeré akce pro dobrovolné hasiče z důvodu Covid 19

 • Hra Plamen a ostatní soutěže dětí se ruší!
 • Soustředění MH -zrušeno
 • THL – zrušen celý ročník!
 • BL – zrušena první čtyři kola!

Ad 3) Oslava 120 let SDH Svaté Pole

 • Oslava 120 let SDH Svaté Pole se přesune na příští rok 2021. Termín bude upřesněn.

Ad 4) Dotace pro MH

 • Kolektiv MH obdržel dotaci od MŠMT na obnovu překážek.
 • Z OSH Příbram byl vznesen dotaz, zda budeme požadovat dotaci na volnočasovou aktivitu? – Ano, budeme požadovat v plném rozsahu, jak bylo uvedeno v žádosti v roce 2019.

Ad 5) Brigády v požární zbrojnici

 • Byl proveden nový nátěr vjezdových vrat
 • Nová elektro instalace – světla, zásuvky
 • Úklid okolí zbrojnice – sekání trávy atd.

Ad 6) Pomoc občanům

 • Čištění studny v Dalekých Dušníkách
 • Stavba plotu v chatové osadě Kramářka
 • Pomoc při síťování pozemků ve Svatém Poli
 • Demontáž a odvoz kotle na tuhá paliva

  Ad 7) Výlety pro Mladé hasiče a přípravku

 • Pro mladé hasiče bude během prázdnin uspořádáno několik výletů.
 • První cyklo výlet se u skuteční 25. – 26. 6. 2020 pojedeme z Nepomuku přes vojenský prostor Brdy do Strašic. Cestou navštívíme vodní hamr Dobřív, nocovat se bude v Muzeu středních Brd ve Strašicích. Po cestě budou děti plnit různé úkoly, spojené se hrou Plamen. Odjez 25. 6. 2020 v 8.30 hodin od místní restaurace.
 • Další plánované akce: Muzeum železnic Praha, Motokáry Hořovice, ZOO – Plzeň, Výlet – Pendolinem, Šipkovaná – v místě

Ad 8) Diskuse

 • Nákup nového kompresoru do požární zbrojnice – M. Farář
 • Daňové přiznání vypracoval J. Volf. Na finanční úřad předal J. Pecka
 • Zajištění ubytovaní a stravy na 25. – 26. 6. 2020 – J. Pecka
 • Po dobu Covid 19 probíhala soutěž pomocí internetu ve všech kategoriích
 • Ceny pro děti zajistí J. Pecka
 • Další návrhy na výlety

   Zapsal: Josef Pecka – Velitel SDH Svaté Pole