Zápis z výborové schůze konané dne 2. 4. 2019

   Program:

 1. Zahájení
 2. Vyhodnocení soutěží mladých hasičů
 3. Sponzorský dar
 4. Brigáda na hřišti
 5. Prověřovací cvičení
 6. Dotace
 7. Velikonoční soutěž – muži

Účast: 17 členů, 1 host

Ad 1) Schůzi zahájil starosta pan Václav Farář a přivítal přítomné.

Ad 2) Vedoucí mládeže paní Jiřina Lorencová informovala o výsledcích soutěží mladých hasičů:

 • dne 23. 3. 2019 Skalice
 • mladší ZPV – 3 hlídky – umístění: 1., 8. a 10. místo
 • starší ZPV – 2 hlídky – umístění: 5. a 10. místo
 • dne 30. 3. 2019 u Sobenského rybníka (Rožmitál pod Třemšínem)
 • mladší ZPV – 4. místo, štafeta dvojic – 5. místo;
 • starší ZPV – 1. místo, štafeta dvojic – 1. místo.

Děti se zapojily do výtvarné soutěže hry Plamen okresu Příbram.

Dne 14. 4. 2019 od 10.00 hod. se uskuteční soutěž přípravky v Nechvalicích.

Ad 3) Pan Tuna Poyra v rámci sponzorského daru pořídil pro mladé hasiče dalších 6 nových dresů.

Ad 4) V pátek 4. 4. 2019 od 17.00 hodin proběhne na hřišti brigáda – zatravnění plochy, průřez křovin.

Ad 5) Prověřovací okrsku 29 proběhne dne 26. 4. 2019 ve Lhotce.

Ad 6) Sbor obdržel dotaci z Fondu Můj klub ve výši 22 000,- Kč. Z těchto prostředků bude zakoupena překážka (výška 77 cm) a stojan na technické prostředky CTIF.

Ad 7) Družstvo mužů se zúčastní velikonoční soutěže ve Zdešově u Jindřichova Hradce.

Zapsal: Josef Pecka