Zápis z výborové schůze konané v hasičské zbrojnici ve Svatém Poli, dne 2. 1. 2019.

Starosta sboru V. Farář zahájil schůzi v 19 hod a přivítal přítomné členy SDH.

Program schůze:

  1. V. Farář navrhl organizaci plesu včetně drobných úprav ohledně zasedacího pořádku. Všichni přítomní členové souhlasili.
  2. Z. Žaloudek zařídí tombolu: kýtu, buřty atd.
  3. M. Farář zařídí tombolu: dorty, atd.
  4. Příprava sálu na hasičský ples, proběhne v sobotu 5.1.2019 od 10 hod.
  5. P. Kozohorský předložil informace ohledně inventury majetku
  6. P. Kozohorský ukončil funkce: jednatele, strojníka a člena zásahové/výjezdové jednotky ke dni 31.12.2018.

Příští výborová schůze se bude konat v úterý, dne 6. 2. 2019 od 1900 hod. v restauraci Na Chmelnici.

Přítomno členů: 11

Omluvili se: 4

Zapsal: P. Kozohorský