Zápis z výborové schůze konané v klubovně na hasičské zbrojnice ve Svatém Poli. Velitel Josef Pecka zahájil schůzi informacemi o došlé poště, soutěžích, výročních založení sousedních sborů. Poděkoval členům, kteří se zúčastnili soutěže „Dobráci roku“ v Nymburce. Dále nás informoval o oslavě založení sboru dobrovolných hasičů v Dobříši k příležitosti 130 let od založení sboru.

Host Petr Hoffman nás seznámil se slavnostním otevřením penzionu ve Svatém Poli, kde budou svatopolští hasiči provádět „symbolický křest“.

Dalším bodem jednáním byla naše hasičská stříkačka, kterou používáme na soutěže. Velitel Josef Pecka seznámil přítomné s průběhem opravy u pana Kulovaného v Rožmitále pod Třemšínem.

Velitel nás dále seznámil s přípravou oslav 115 let založení našeho SDH. Navrhl možnost oslavy a požádal přítomné členy, aby podali vlastní návrh na její průběh. Většina členů souhlasila s návrhy velitele.

Přítomno členů: 13; přítomno hostů: 1
Dne: 29. 6. 2015; zapsal: Petr Kozohorský, jednatel