Zápis z výborové schůze konané v hasičské zbrojnici SDH Svaté Pole. Velitel Josef Pecka zahájil schůzi v 19:00 hod přednesením programu v tomto složení:

  • Zhodnocení soutěže na Budínku
  • Školení velitelů jednotek
  • Pozvánky na soutěže
  • Oprava stříkačky
  • Program a příprava oslav 115. výroční založení našeho sboru

Velitel Josef Pecka podal informace o průběhu a vyhodnocení soutěže na Budínku, kde se naše mužstvo nad 35 let umístilo na 3. místě. Druhý pokus se bohužel nezdařil, jelikož se nám porouchala stříkačka.

Velitel nás seznámil se školením velitelů jednotek, které proběhne v Solenicích ve dnech 18. 9. 2015 – 20. 9. 2015. Příprava na toto školení proběhne formou samostudia z domova. Za náš sbor absolvuje toto školení Miroslav Mařík a Marin Landa.

Dále nám velitel přednesl pozvánky ostatních SDH na různé výročí a soutěže. Jelikož máme rozbitou stříkačku, tak soutěže prozatím vynecháme. Dne 4. 7. 2015 od 15:00 hod. se zúčastníme oslav 85. výročí založení sboru dobrovolných hasičů ve Lhotce.

Následně vystoupil host pan Petr Hoffman, který přednesl pozvání na slavnostní otevření místního penzionu, který byl vybudován ze statku, kde stála historicky první hasičská zbrojnice ve Svatém Poli. Slavnostní otevření proběhne v neděli 5. 7. 2015 od 14:00 hod. a náš SDH se této slávy zúčastní.

Následně Milan Farář seznámil přítomné se stavem rozbité stříkačky. Ta je momentálně v servisu. Po zjištění závady bude stanovena cena případné opravy. Jakmile bude tato cena známa, tak společně rozhodneme o dalším postupu.

Velitel Josef Pecka oznámil, že z důvodů blížících se oslav 115. výročí našeho SDH, které proběhne v září, se budou výborové schůze konat i v červenci a srpnu.

Příští výborová schůze se bude konat v pondělí 29. června 2015.

Přítomno členů: 16; hostů: 1
Dne: 1. 6. 2015; zapsala: Helena Hanzelínová