Zápis z výborové schůze konané v místní restauraci Na Chmelnici. Velitel J. Pecka nás seznámil s informacemi se shromáždění delegátů OSH Příbram. Starosta OSH je Bc. Václav Jankovský a místostarostové jsou p. Spilka, p. Polák, p. Hájek.

V soutěži meziokrskových soutěží jsme obsadili 15 místo. Dalším bodem jednání bylo námětové cvičení, které proběhne 18. 4. 2015 v katastru Svaté Pole. Velitel J. Pecka zařídil veškeré potřebné dokumenty k prověřovacímu cvičení. Cílem cvičení je zdokonalit a prověřit zdatnost jednotek v okrsku č. 29. SDH Svaté Pole v den konání námětového cvičení poskytne při vyhodnocení cvičení občerstvení v areálu zbrojnice.

Dále jsme projednávali brzkou okrskovou soutěž, která se bude konat 16. 5. 2015. Velitel J. Pecka zmínil blížící se soutěže, především soutěž na Budínku, které bychom se chtěli zúčastnit.

Přítomno členů: 14
Dne: 30. 3. 2015; zapsal: Petr Kozohorský, jednatel