Zápis z výborové schůze konané v místní restauraci Na Chmelnici. Jako tradičně zahájil velitel Josef Pecka výborovou schůzi a seznámil nás s novinkami za poslední měsíc.

Prvním bodem jednání byla zmínka o soutěži „Dobráci roku“. Dále nás velitel informoval o volbě rady velitelů pro okres Příbram, kde byl řádně zvolen do odborné rady.

Dalším bodem jednání byla diskuze nad kalendářem akcí pro rok 2015.

Pavel Hanzelín podal návrh na „domácí námětové cvičení zásahové jednotky“ včetně návrhu na pravidelnou údržbu a kontrolu stavu naší hasičské techniky a oba návrhy byly přijaty. Cvičení se můžou účastnit i ostatní členi SDH, datum konání bude stanoven pravděpodobně při příští schůzi výboru. Jde o kontrolu připravenosti našeho sboru a techniky v případě nasazení při nenadálých situacích.

V únoru se náš sbor zúčastnil rozloučení našeho letitého člena pana Karla Hemra v počtu 4 členů na místním hřbitově ve Svatém Poli.

Přítomno členů: 10
Dne: 2. 3. 2015; zapsal: Petr Kozohorský, jednatel