První výborová schůze SDH Svaté Pole v roce 2001 se konala 28. února v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Schůzi zahájil zástupce velitele Josef Pecka, ml. Tato schůze se odbývala ve smutečním duchu, protože nás náhle opustila naše nejstarší členka paní Růžena Žaloudková ve věku 73 let, kterou jsme doprovodili na poslední cestu v počtu 16 členů se všemi poctami.

Znenadání tuto neděli 25. 2. 2001 zemřel její manžel a dlouholetý velitel našeho sboru Miroslav Žaloudek ve věku 77 ½ roku. Oběma byla na této schůzi povstáním uctěna památka. Pohřeb se koná v pátek 2. března 2001 ve 13 hodin z kostela na hřbitov. Účast přislíbili z okolních obcí okrsku a očekává se i účast z okresních funkcionářů.

Dalším programem jest, že se bude u nás ve Svatém Poli konat 7. dubna 2001 „Hra plamene“. Budeme nápomocni při pořádání této akce, bližší informace podá okrskový starosta Josef Bradáč.

Hodnocení plesu přednesl Josef Pecka, ml. a předal finanční hotovost pokladníkovi Jindřichu Müllerovi. V diskuzi byly různé návrhy k organizaci pohřbu našeho velitele.

 

Přítomno členů: 10

Zapsal: Josef Pecka, st.