Zápis z výborové schůze konané v místní restauraci Na Chmelnici. Velitel Josef Pecka nás seznámil s novinkami, které proběhly během ledna 2015. Přivítal nové členy a zmínil úmrtí člena SDH pana Karla Hemra.

Dalším bodem jednání bylo projednání návrhů na vyznamenání SDH členů při oslavě, která proběhne u příležitosti oslav založení sboru 26. 9. 2015.

Dne 20. 1. 2015 bylo na OSH Příbram předání zpráv o činnosti SDH za rok 2014 a zaplacené členské příspěvky na rok 2015.

Velitel Josef Pecka zmínil blížící se námětové cvičení a seznámil nás s informacemi.

Závěrem schůze byla zpráva a informace o středeční návštěvě „Českého rozhlasu“, která proběhne dne 4. 2. 2015 v 1800 hod. v naší zbrojnici ve Svatém Poli.

Přijetí nových členů – Martin Lorenc, Zbyněk Lorenc

 

Přítomno členů: 12

Dne: 2. 2. 2015; zapsal: Petr Kozohorský, jednatel