Zápis z výborové schůze SDH Svaté Pole, konané dne 17. 6. 1999 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Schůzi zahájil starosta sboru p. Pecka Josef st. Přivítal přítomné a taktéž nové členy sboru Z. Žaloudka ml. a M. Weisse. Poté přítomné seznámil s došlou poštou a prodejem starého hasičského automobilu „BUČEGY“ a nákupem novějšího automobilu zn. AVIA. Starší vůz byl dobře prodán, prakticky jako veterán. Dále byl zakoupen nový rozdělovač a sací koš. Dále byli členové obeznámeni o výsledku odvozu železného šrotu.

Přítomní byli seznámeni s výsledky hasičských soutěží. Jako první byla soutěž o „Erb města Rožmitál“ dne 24. 4. 1999 a zde v důsledku výpadku hasičské stříkačky obsadilo naše družstvo poslední místo. Následovala okrsková soutěž, ve které I. družstvo obsadilo 1. místo a v kategorii nad 35 let se umístili na 2. místě. Další soutěž byla „Krýsl“ v Příbrami, konaná dne 22. 5. 1999, kde družstvo obsadilo ve velké konkurenci 2. místo.

Dále zajistili členové účast při konání „Božího těla“ dne 6. 6. 1999. Následovala okresní soutěž, kde v rostoucí a těžké konkurenci obsadilo družstvo již po páté 1. místo a kvalifikovalo se na krajskou soutěž do Rakovníka, dne 27. 6. 1999. Mezitím bude zajištěn ukázka hasičského úkolu na oslavách 100 letého výročí založení hasičského sboru na Rybníkách dne 26. 6. 1999.

Na krajskou soutěž byla vyřešena otázka dopravy soutěžících i příznivců.

Dále bylo řešeno zajištění účasti na soutěži „Memoriál Čeňka Poláka“ v Hoděmyšli na 5. 7. 1999 a prestižní soutěže o pohár „Zasloužilých členů“ v Hříměždicích 10. 7. 1999. Dále účast na oslavě a taneční zábavě v Dalekých Dušníkách s hudbou „Moravěnka“ téhož dne odpoledne a navečer.

Poté bylo řešeno zajištění ugarážování novějšího vozu AVIA v hasičské zbrojnici (snížení nájezdu a podlahy).

Dalším bodem bylo předběžné projednání dětského dne v srpnu, ve druhé polovině prázdnin – bude ještě upřesněno dle počasí a situace.

Před závěrem schůze poděkoval starosta sboru starostovi obce panu Jaroslavovi Jarému ml. a zastupitelstvu za dotaci a zakoupení hasičského vozu AVIA. Poté byla otevřena diskuze a schůze pokračovala do závěru volnou diskuzí.

 

Přítomno členů: 16

Zapsal: Karel Žaloudek