Zápis z výborové schůze SDH Svaté Pole, konané dne 24. 3. 1999 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Schůzi zahájil starosta sboru p. Pecka Josef starší. Seznámil přítomné s došlou poštou a stručným obsahem – programem schůze.

Poté bylo předneseno vyúčtování dětského karnevalu ze dne 28. 2. 1999, a který se opět vydařil.

Dalším bodem byla informace o průběhu školení velitelů sborů okresu a to ve dnech 18. – 20. 3. 1999 v Příbrami, kterého se zúčastnil za místní sbor Josef Pecka ml.

Po této informaci se řešila otázka sběru kovového odpadu a poté zhodnocení technického stavu stávajícího hasičského auta, které pro svůj věk a technický stav přestává být způsobilé. V důsledku tohoto se taktéž projednávala možnost obnovy – zakoupení staršího zachovalého nákladního vozu zn. AVIA.

Dále pak byla projednána možnost uspořádání velikonoční taneční zábavy s možností finančního přínosu pro sbor s hudbou „Brejchovi“.

Taktéž byly projednány hasičské soutěže v prvních termínech roku 1999. Následovala diskuze. Po diskuzi starosta sboru schůzi ukončil.

 

Přítomno členů: 15

Zapsal: Karel Žaloudek