Zápis z výborové schůze SDH Svaté Pole, konané dne 21. 2. 1999 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Schůzi zahájil starosta sboru p. Pecka Josef starší. Úvodem vyzval přítomné k uctění památky za zesnulého člena sboru pana J. Krákory, který zemřel 3. 2. 1999 povstáním a minutou ticha. Na pohřbu byla přítomna převážná část členů sboru za velmi nepříznivých povětrnostních podmínek.

Poté seznámil přítomné s programem schůze. Jako první bod bylo zhodnocení valné hromady. Zhodnocení bylo provedeno taktéž z posledního hasičského plesu.

Dále pak byli členové informováni o průběhu výroční okrskové schůze, která se konala dne 19. 2. 1999 v salonku místní restaurace ve Svatém Poli.

Po této informaci byl přednesen další bod a to zajištění „Dětského karnevalu“, který se bude konat dne 28. 2. 1999 v sále místního kulturního zařízení. Toto zajištění bylo provedeno formou diskuze. Karneval bude plakátován, hudba bude formou diskotéky, vstup bude dobrovolný, na tombolu bude z pokladny uvolněno cca 2.000,- Kč. Lístky do tomboly budou za 2,- Kč s tím, že každé dítě bude mír zaručenou výhru. Příprava sálu bude 28. 2. 1999 dopoledne.

Následovala diskuze a poté schůzi starosta ukončil.

2121

Přítomno členů: 11

Zapsal: Karel Žaloudek