Program:

 1. Zahájení.
 2. Hlášení za rok 2021.
 3. Soutěž Podlesí.
 4. Dar – překážky.
 5. Pomoc občanům.
 6. Diskuse.

Účast: 12 členů, 1 host

Omluveno:  6 členů

Ad 1) Zahájení. 

 • Schůzi zahájil velitel Josef Pecka a přivítal přítomné.

Ad 2) Hlášení za rok 2021

 • Hlášení o členské základně a činnosti v roce 2021 vypracoval p. J.Pecka a p. J.Volf.
 • Odhlášeni dva zemřelí členové p. Karel Žaloudek a p. František Břížďala.
 • K 1. 1. 2022 má náš sbor celkem 100 členů.

Ad 3)  Soutěž v Podlesí

 • V neděli 6. 2. 2022 se uskutečnila soutěž přípravek v Podlesí. Naše družstvo obsadilo pěkné 8. místo.

Ad4)  Sponzorský dar.

 • Firma Wood Construction s.r.o.  v zastoupení p. Josefa Volfa, darovala našemu sboru kompletní sadu překážek pro požární sport.  Moc děkujeme!

Ad 5) Pomoc občanům.

 • Na požádání občanky z chatové osady Kramářka jsme v sobotu 12. 2. 2022 pokácely dva vzrostlé stromy.

Ad 6) Diskuse

 • Kalendář soutěží na rok 2022.
 • Požární zbrojnice – stavební úpravy.
 • Okrsková výroční schůze.

   Zapsal: Josífek Pecka