Zápis z výborové schůze konané dne 1. 9. 2020

Program:

 1. Zahájení
 2. Soutěže-děti-dotace-Šumava 2020
 3. Volba zástupců na setkání představitelů SDH
 4. Soutěže dospělí
 5. Brigáda střecha
 6. Kácení stromu
 7. Oslav 120 let
 8. Nový člen
 9. Diskuse

Účast: 17 členů 2 hosté

Omluveni: 2 členové

Ad 1) Zahájení. 

 • Schůzi zahájil velitel Josef Pecka a přivítal přítomné.

Ad 2)  Soutěže-děti-ženy-dotace

 • Soutěž ve Staré Huti – 2x družstvo starších žáků 1×4 místo a 1×6 místo
 • Soutěž  v Počepicích 1x ml.žáci-3.místo, 1x st. žáci – 5. místo
 • Družstvo žen obsadilo ve Staré Huti pěkné  2.místo
 • J.Volf zajistil nákup tunelu na útok CTIF a části časomíry pro mladé hasiče.
 • 16-19.8.2020 se uskutečnil výlet Šumava 2020-článek, foto a video bude na stránkách SDH  Svaté Pole.

Ad 3) Setkání představitelů.

 • Setkání představitelů sborů se 19.9.2020 v Krásné Hoře nad Vltavou  zúčastní Václav Farář a Jiřina Lorencová.

Ad 4) Soutěže –muži.

 • 8.8.2020 Noční soutěž Lom u Tábora-na 3B – 3 místo,veterán 4.místo.
 • 22.8.2020 BN liga-Daměnice 17. místo čas 19,85 s
 • 23.8.2020 BN liga-Malovice  9. místo čas 18.58 s
 • Brdská Liga – 15.8.2020 Vranovice 1. místo čas 15.51 s

                       16.8.2020 Vranovice 3. místo čas 14,95 s

                       29.8.2020 Nalžovice 3. místo čas 15,52 s

                       30.8.2020 Nalžovice 4. místo čas 15,54 s

V celkovém hodnocení jsme získali celkem 113 bodů a obsadili pěkné 2.místo.

O přestávce proběhl souboj v požárním útoku, mezi zakladateli Brdské Ligy

SDH Pňovice a SDH Svaté Pole.

Do síně slávy byl uveden :   Václav Farář – SDH Svaté Pole

                                             František Hájek –SDH Zalužany

                                             Jiří Janoušek SDH Pňovice-in memoriam

Ad 5 ) Brigáda střecha

 • V neděli 6.9.2020 se od 8.00 hodin uskuteční brigáda na demontáž střechy u našeho člena Zdeňka Černého-podrobné informace – J. Pecka

Ad 6) Kácení nebezpečného stromu

 • Na žádost občanky chatové osady Kramářka jsme v pondělí 24.8.2020 pokáceli vzrostlý strom nakloněný nad chatu. Této akce se zúčastnilo 5 členů sboru.

Ad 7) Oslava 120 let SDH Svaté Pole

 • Vzhledem ke stále nejasné koronavirové situaci jsme se rozhodli připravit malou oslavu 120 let založení sboru. Předběžný termín je stanoven na sobotu 7.11.2020
 • Oslava se uskuteční jen v případě vhodných hygienických podmínek. Podrobnější informace budou předneseny na příští schůzi.

Ad 8) Nový člen

 • Do družstva přípravky byla přijata nová členka.

Ad 9) Diskuse

 • příprava oslav, hodnocení soutěží, prověřovací cvičení a další.

    Zapsal: Josef Pecka – Velitel SDH Svaté Pole