Zápis z výborové schůze konané v místní restauraci Na Chmelnici ve Svatém Poli, dne 1. 8. 2016.

 Program schůze:

1. Brdská liga
2. Kontrola bankovního účtu
3. Soutěže na měsíc srpen 2016
4. Ostatní

Hlavním bodem bylo zhodnocení poslední soutěže dvojkola Brdské lize v Broumech, kde jsme získali v sobotu 6 bodů a v neděli další 4 body. Celkový počet získaných bodů Na Brdské lize činí 15 a to nás zařadilo na 18. místo.

Dalším bodem byla kontrola stavu bankovního účtu, kterou provedl Miroslav Mařík.

Soutěže na měsíc srpen:

  • 8. 2016 – Stará Huť – Pouťová soutěž – sestava na útok je dohodnuta.
  • 20.8. – 21. 8. 2016 – Brdská liga Radíč + noční soutěž v Mokřici.

Ostatní:

  • V úterý 3. 8. 2016 v 18:00 hod se bude konat na hasičárně brigáda, úkolem je vyprání, usušení a oprava úzkých hadic.
  • Pavel Černý má za úkol zjistit ceny časomír pro případnou koupi a bude provedena úprava terčů.

Příští výborová schůze se bude konat v pondělí, dne 5. 9. 2016 od 1900 hod. v restauraci Na Chmelnici.

Přítomno členů: 10 – Černý P., Farář M., Farář V., Hoffman M., Lorenc M., Mařík M., Pecka J., Vondráček J., Žaloudek K., Žaloudek Z.

Omluvili se: Hanzelín P., Hanzelínová H., Kozohorský P., Landa M., Müller A.

Zapsala: J. Lorencová, H. Hanzelínová