Zápis z výborové schůze konané v místní restauraci „Na Chmelnici“ ve Svatém Poli dne 1. 2. 2016.

Program schůze:

  1. Výroční Okrsková schůze ve Lhotce
  2. Zhodnocení tradičního hasičského plesu 2016
  3. Finance SDH, případný nákup nového potřebného vybavení
  4. Závodní stříkačka
  5. Ostatní

Prvním bodem po zahájení chůze, kterou jako již tradičně zahájil velitel Josef Pecka, byla „Výroční okrsková schůze“, které se bude konat tuto sobotu 6. 2. 2016 od 18:00 hod. Za náš SDH se zúčastní: V. Farář, P. Kozohorský a A. Müller. Na schůzi jdou všichni členové ve vycházkové uniformě!

Velitel všem přítomným poděkoval za přípravu, organizaci plesu a následný úklidu sálu. Jako vždy i letos byl ples velmi vydařený s bohatou návštěvou a tombolou. Veškeré poplatky a výdaje s plesem jsou již uhrazeny.

Jako další bod byla probrána ekonomická stránka našeho SDH. Velitel J. Pecka přenesl výdaje a příjmy za loňský rok a zároveň obeznámil ostatní se zůstatkem na účtu SDH.
Velitel přednesl návrh o koupi altánu pro sportovní účely SDH a nejen ty. Toto jsme již probírali koncem minulého roku. Členové nákup nového altánu odsouhlasili, zakoupí se během února. Dále bude zakoupena nová káď, která je nezbytná pro tréninky (odpadne tím půjčování od jiného týmu). Nákup zařídí velitel J. Pecka. Při prvních trénincích se vyzkouší hadice typu „C“, které jsou na hasičárně. Pokud budou nefunkční (zpuchřelé apod.), zakoupí se pro závodní účely nové.
Ve středu 3. 2. 2016 zajede J. Pecka a P. Hanzelín do Prahy Hloubětína, kde jsou předjednané vzorky dresů na závody. Tyto pak předloží ostatním, aby si každý vyzkoušel velikost a učinila se tak závěrečná objednávka. Všichni členové odsouhlasili u těchto dresů dlouhý rukáv.

Velitel Josef Pecka nás informoval o stavu naší nové závodní stříkačky. Tuto pojede společně s V. Farářem a P. Hanzelínem v pátek 5. 2. 2016 vyzvednout. Záběh nové stříkačky provede ve své autodílně velitel za účastni členů SDH.

Ostatní:

  • Velitel J. Pecka připraví do příští schůze „kalendář závodů pro rok 2016“, který každý člen obdrží
  • Jednatel P. Kozohorský přednesl hlášení OSA
  • Příští ples SDH se bude konat 7. 1. 2017
  • Velitel J. Pecka přednesl možnou brigádu pro firmu ABIES, všichni členové souhlasili
  • Revizor účtu M. Farář ve spolupráci s pokladníkem M. Maříkem zajistí do příští schůze elektronické bankovnictví SDH

Příští výborová schůze se bude konat v pondělí, dne 29. 2. 2016 od 1900 hod. v restauraci Na Chmelnici. Upozorňovací SMS rozešle členům sboru H. Hanzelínová.

Přítomno členů: 12
Zapsala: H. Hanzelínová