Zápis z výborové schůze konané dne 1. 10. 2019

Program:

  1. Zahájení
  2. Zhodnocení soutěží
  3. Příprava zimní soutěže MH
  4. Dotace
  5. Zazimování techniky
  6. Diskuse

Účast: 12 členů, 2 hosté

Omluveni: 4 členové

Ad 1)  Schůzi zahájil velitel Josef Pecka a přivítal přítomné.

Ad 2) Soutěže: muži  THL – Zhoř u Tábora 1.místo – Mistři THL pro rok 2019 – veterán 35+

                                   Pohár vedoucího ORR OSH Příbram – 1.místo

                                   Pohárová soutěž Volenice 1.místo čas 15:31 s

         Přípravka: Krajské setkání přípravek 15.9. 2019 Mělník-10.místo .

         Mladí hasiči:  5. 10. 2019 1.kolo Plamen 2019-2020 Rožmitál p. Tř. odjezd  6:30 h

Ad 3) Zimní soutěž:

  • Soutěž proběhne v KD Svaté Pole 16. 11. 2019 od 9:00 hod. Potřebné informace podala J. Lorencová. Pozvánky všem sborům budou předány na 1.kole v Rožmitále p.Tř.
  • Na tuto akci SDH obdrželo od Obecního Úřadu ve Svatém Poli finanční příspěvek – děkujeme.

Ad 4) Dotace od  OSH Příbram MTZ 2740,- Kč, Volnočasová aktivita SDH 3000,- Kč.

Ad 5) Zazimování techniky provedl Josef Pecka a Josef Volf, úpravu dětské PS 12 provedl pan Jaroslav Lundák – děkujeme.

Ad 6)  Diskuse – příprava plesu, slavnostní vyhlášení BL, vyhlášení THL-Košice, zhodnocení setkání s občany. Ve vaření guláše naše SDH obsadilo krásné 2. místo.

 Zapsal: Josef Pecka – Velitel SDH Svaté Pole