Zápis z Výborové schůze

Zápis z výborové schůze konané v místní restauraci „Na Chmelnici“. Dne 4.9.2017 od 19h. Velitel J. Pecka zahájil schůzi a přivítal přítomné členy SDH Svaté Pole.

1) J. Pecka podal informace o rekonstrukci vleku – je třeba dodělat drobné úpravy atd. J. Pecka navrhl řešení dodělávek, které zajistí M. Lorenc a J. Volf.

2) J. Pecka informoval členy o opravě sušáku na hadice – opravu zařídil J. Pecka

3) J. Pecka podal informace o brigádě, která proběhla na konci srpna a poděkoval zúčastněným členů SDH.

4) Děti se zúčastnily dvou soutěží a to v Počepicích, kde družstvo B skončilo na 1. místě a družstvo A na 3. místě. Další soutěž proběhla na Nové Vsi Pod Pleší, kde naše děti obsadily 2. a 7. místo, tím se uzavřela soutěž v požárním útoku.

5) 17.9.2017 proběhne krajské kolo přípravek v Příbrami – informoval J. Pecka

6) Další soutěž dětí proběhne 7.10.2017 v Sedlčanech – informoval J. Pecka

7) SDH Svaté Pole přijalo dva nové členy Anežku Hájkovou a Tomáše Kudrnu.

8) 19. 8. 2017 SDH Svaté Pole ukončilo soutěž „Brdská Liga“ krásným 14. místem z 38 týmů.

9) 19. 8. 2017 se SDH Svaté Pole zúčastnilo noční soutěže v Mokřici, kde zvítězili a obdrželi krásný putovní pohár – možno si prohlédnout ve zbrojnici SDH Svaté Pole.

10) J. Pecka nás závěrem seznámil s možností a s pozvánkami hasičských soutěží v průběhu měsíce září a října 2017.

Přítomno: 13 členů Zapsal: Kozohorský Petr

Omluveni: 3 členové Dne: 4. 9. 2017