Činnost za tehdejších podmínek a poměrů byla dobrá s přihlédnutím k tomu, že si členové SDH Svaté Pole sami platili příspěvky a pojistné osobně, jiné finanční prostředky získávali sbírkami, dary při hašení požárů a podporu od pojišťovny. Dbalo se na výcvik činných členů v dokonalém ovládání hasící techniky, kterou byla jen ruční stříkačka, členové sboru byli fyzicky zdatní při čerpání vody. Stejnokroje se pořizovaly z uspořených peněz.

První stejnokroje byly zakoupeny v r. 1911. Jejich cena byla cca 10 korun za kus. První župní sjezd Svatopolského sboru se konal počátkem června 1913. Při této slavnosti bylo vybráno 618 korun, výdaje 217 korun – čistý zisk 401 korun. Další finanční prostředky získávali členi SDH Svaté Pole sbírkami, dary, které obdrželi při hašení požárů, také podporou od pojišťovny a pořádáním divadelních her pod vedením místního učitele Josefa Horny.