Roku 1922 a 1923 se hlásí do sboru nová generace, mladí členové pracují pod vedením místního učitele Josefa Horny, je také ustanoven divadelní soubor, členové SDH si pořídili sami jeviště, pořádali divadelní hry doma i po okolí, úspěšně šířili kulturní vyžití.

Zároveň byl také v roce 1922 v osadě Budínku založen samostatný sbor dobrovolných hasičů, kam vzápětí přešli členové působící ve Svatém Poli a měli zkušenosti v činnosti pro řízení v osadě Budínek. Jinak osada Budínek spadala pod obecní úřad Svaté Pole a spadá dosud. Se Sborem dobrovolných hasičů Budínek je neustálá spolupráce.