Dne 21.června byla konána oslava založení SDH Obořiště. Na tuto oslavu jsme byli pozváni a účastnili jsme se jí v počtu 11 členů. Pokládal se věnec k pomníku padlým z druhé světové války, následně jsme po proslovech představitelů SDH Obořiště jako ostatní zúčastněná družstva obdrželi pamětní plaketu a pak už následoval doprovodný program. Předváděly se historické stříkačky, které přivezlo družstvo SDH Budínek, následovala předváděčka nejstarší hasičské ruční stříkačky, kterou přivezlo družstvo SDH Lhotka. Tato stříkačka a její stylové předvedení velmi pobavilo. Následovalo předvedení útoku ženského družstva z Obořiště a také prohlídka a ukázka hašení pomocí moderní techniky hasičů z Dobříše. Naše družstvo přivezlo na tuto akci sebou naší historickou stříkačku, u které jsme se pak pamětně vyfotili. Celá akce se dá hodnotit jako zdařilá a děkujeme tímto SDH Obořiště za pozvání.

Fotodokumentaci z akce můžete prohlížet zde.