V sobotu 14.7.2018 jsme byli pozváni na oslavu 90.narozenin p.Karla Žaloudka. Karel Žaloudek je ve sboru od 1.1.1959.
po celá léta se vždy aktivně zapojoval do dění ve sboru i obci,mnoho let zastával funkci revizora účtu. Do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví.
 Výbor SDH Svaté Pole
39777265_2234250600141479_8299687582673928192_n