Večer 4. 7. 2015  náš dlouholetý člen Zdeněk Žaloudek oslavil 60 narozeniny. K tomuto významnému životnímu výročí též přišli poblahopřát velitel Josef Pecka a starosta Václav Farář. Za obecní úřad byl přítomen Petr Kozohorský ml.

Pan Zdeněk Žaloudek patří mezi velice aktivní členy našeho sboru. Nejen že dlouhá léta působí ve výboru, kde vykonává funkci kulturního referenta, rovněž se účastní všech akcí pořádaných naším SDH.

Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a spoustu najetých kilometrů na novém kole.

J. Pecka – Velitel SDH Svaté Pole