V měsíci květnu, konkrétně 18.5.2016 jsme pomáhali řešit špatně fungující pumpu na hřbitově ve Svatém Poli. Pumpa velmi málo sála a tak se musel obsah studny kompletně vyčerpat, aby se dal zkontrolovat stav vedení a sacího koše. Po odčerpání zcela plné studny o hloubce cca 10 metrů naší zásahovou stříkačkou a prohlídce Martinem Lorencem, který do prostoru studny vlezl byl stanoven  postup opravy. Na místě se dohodlo, že se odřeže vedení těsně pod povrchem a to bude nahrazeno novým vedením včetně sacího koše. Akce byla dvoudenní a stará trubka byla nahrazena plastovou a zcela novým sacím košem. Nové vedení z plastu vyrobil pan Pilecký a nyní pumpa funguje dál jak má. Akce se zúčastnili jak hasiči ze Svatého Pole pod vedením velitele Josefa Pecky, tak i z Budínka v zastoupení pana okrskového velitele Pavla Pileckého.

Všem co se na akci podíleli tímto děkujeme.

Fotodokumentace z akce na našem profilu Google+

 Fotodokumentace z akce na našem profilu Google+