V sobotu 10.5.2014 proběhlo v Obořišti okrskové kolo v požárním sportu. Soutěž byla zahájena ve 13:00 hod. nástupem, na kterém bylo rovněž provedeno rozlosování startovního pořadí. Muži mladší vylosovali pořadové číslo 2. a muži starší pořadové číslo 5.

Soutěže se zúčastnily tyto sbory okrsku 29:

  • Kategorie ženy – Dlouhá Lhota a Obořiště
  • Kategorie muži do 35 let – Obořiště, Svaté Pole, Dlouhá Lhota, Budínek
  • Kategorie muži nad 35 let – Daleké Dušníky, Budínek, Druhlice, Obořiště, Dlouhá Lhota, Svaté Pole
  • Celkem tedy 12 družstev mužů a žen.

První disciplínou byl běh na 100m s překážkami. Za SDH Svaté Pole startovali: Lukáš Krása – čas 20,06 s, Stanislav Nohejl – čas 20,13 s, Petr Kozohorský – čas 21,41 s. V soutěži jednotlivců tak obsadili první tři místa.
Dále soutěž pokračovala požárními útoky. Složení družstva mladších SDH Svaté Pole: Josef Pecka, Václav Farář, Jan Vaněk, Stanislav Nohejl, Petr Kozohorský a Milan Farář.

Výsledky družstev po disciplíně 100m překážek:
1. Svaté Pole 61,60 s
2. Dlouhá Lhota 80,49 s
3. Budínek 86,86 s
4. Obořiště 87,29 s

Výsledné časy požárního útoku:
1. Svaté Pole 29.34 s
2. Dlouhá Lhota 33,44 s
3. Obořiště 33,69 s
4. Budínek 39,47 s

Celkové výsledky kategorie mladších do 35let:
1. SDH Svaté Pole
2. SDH Dlouhá Lhota
3. SDH Obořiště
4. SDH Budínek

V Kategorii nad 35 let bylo složení družstva Svatého Pole následující: Miroslav Mařík, Miloslav Klaban, Josef Pecka, Lukáš Krása, Petr Kozohorský a Stanislav Nohejl.

Výsledné pořadí kategorie muži nad 35 let:
1. Svaté Pole 30,75 s
2. Budínek 34,78 s
3. Dal Dušníky 39,78 s
4. Obořiště 51,94 s
5. Dlouhá Lhota 57,34 s
6. Druhlice 75,13 s

Soutěž žen:
1. Dlouhá Lhota
2. Obořiště

Družstvo mužů starších ze Svatého Pole získalo pohár za 1.místo. Dále družstvo mladších získalo dva poháry za 1.místo a to jeden od předsedy OSH Příbram a druhý od pořadatele SDH Obořiště. Jako poslední vítězové okrskové soutěže v Obořišti jsme dostali do trvalého užívání pohár starosty okrsku 29.

Zde přikládáme video a fotogalerii, naleznete zde.

Kompletní fotogalerii z akce, naleznete zde.