Dne 30.5.2018 bylo do užívání SDH Svaté Pole předáno vozidlo Ford Transit. Toto vozidlo převzali v Trutnově osobně starosta obce p. Josef Šimonovský, velitel SDH Svaté Pole p. Josef Pecka  a p. Ing. Josef Volf. Celkové náklady na pořízení vozidla činily 945.000,- Kč.  Z toho část poskytl HZS ČR ve formě dotace 450.000,- Kč. Středočeský kraj uhradil další část 300.000,- Kč a zbytek ceny doplatila Obec Svaté Pole ze svého rozpočtu. Věříme že tento nový automobil bude sloužit řadu let ku prospěchu nejen hasičů, ale i obci Svaté Pole.