V průběhu měsíce Března a Dubna, byl upraven areál místního hřiště pro potřeby SDH. Byly provedeny zemní práce – uložení přívodu vody,zavlažování a elektroinstalace osvětlení do země.Dále byl celý náběh k základně vydlážděn zámkovou dlažbou a osazen odtokovým kanálem.Na těchto pracích se podílela většina  členů sboru včetně mladých hasičů. Velké poděkování patří p.B.Mezerovi za darování části zámkové dlažby. Rovněž poděkování patří Obecnímu úřadu, za finanční pomoc a zabezpečení této akce.

Velitel SDH J.Pecka

36306549_1865018020203334_1070846315962826752_n 36234783_1865018070203329_4876061703835484160_n36311778_1865018110203325_4160452377737953280_n36063998_1865018250203311_794341372327886848_n36270162_1865018383536631_2104719113900261376_n   36325464_1865018216869981_7254040952233263104_n  36352716_1865018353536634_3392017586714574848_n