Naše nově založené družstvo mladých hasičů v letošním roce 2016,  absolvovalo trénink na svou první ostrou zkoušku v podobě hasičské soutěže. Do družstva dětí vkládáme velké naděje a doufáme, že se  mladým hasičům SDH Svaté pole bude dařit.