Po dopolední soutěži v Dublovicích jsme oblékli vycházkové uniformy a v 15.00 hod. jsme navštívili sousedy ve Lhotce, kteří slavili 85 výročí založení místního dobrovolného hasičského sboru. Po slavnostním nástupu proběhlo předávání čestných uznání a medailí za vykonanou práci zasloužilým členům. Dále probíhala výstava získaných pohárů a v okolí zbrojnice byla vystavena historická i současná technika. Za náš sbor se zúčastnilo 8 členů.

J.Pecka – Velitel SDH Svaté Plole