Jak každý rok, tak i letos naši dobrovolní hasiči připravili májku, kterou jsme s dětmi ozdobili a poté jsme sledovali její postavení před místní restaurací. Následně byl paní Vaškovou připraven pro děti čarodějnický dětský den, který se skládal z čarodějnických soutěží, zapálení hranice s čarodějnicí, opékání špekáčků a po setmění děti procházeli čarodějnickou stezkou. 

IMG_20180430_175943 IMG_20180430_171330