Na hřišti v Hříměždicích dne 26.5.2018 se uskutečnil závěr hry Plamen. Soutěž se skládá z požárního útoku CTIF a požárního útoku. Celkově se v celoroční hře Plamen naše družstvo A umístilo na 3. a družstvo B na 7. místě z celkového počtu 25 týmů. Všem dětem gratulujeme a děkuje za účast. J. Lorencová

IMG_20180526_145826 IMG_20180526_110705