Rok 2013 přinesl některým občanům škody a problémy v podobě škod z povodní. Naše družstvo pomáhalo, jak se dalo. Níže vkládáme citaci jednoho z poškozených. Jsme připraveni opět pomoci, těm kdo to potřebují.

„Děkuji za pomoc, kterou pan Pecka a Sbor dobrovolných hasičů Svaté Pole poskytli při záchranných a likvidačních pracích při povodni v červnu 2013 v obci Svaté Pole“.

Kamil Junger, Svaté Pole