Dnešního dne proběhla plánovaná kontrola naší techniky a vybavení hasičské zbrojnice.

Tyto kontrolní dny se budou konat pravidelně dle rozhodnutí výboru SDH každou třetí neděli v měsíci od 10:00 hod.

účastnili se: Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Farář, Martin Landa, Pavel Černý, Jan Vaněk, Martin Lorenc se synkem, Helena Hanzelínová, Pavel Hanzelín.

Proběhla informační schůzka, na které velitel Pecka informoval o přípravě prověřovacího cvičení, které letos proběhne pod naším patronátem. Následně se debatovalo na téma znalosti hasičských signálů pro dodávku vody a činnosti hasičské zásahové jednotky v nebezpečné zóně a další všeobecné hasičské signály. Signály budou i s popisem zveřejněny na našem webu. Při kontrole techniky, bylo dofoukáno kolo na výjezdovém vozidle Avia a byla provedena kontrolní jízda. Následně byly prověřeny obě stříkačky kontrolním startem a bylo provedeno mazání a také proběhla rutinní kontrola hadic a další výzbroje.

Bylo konstatováno, že tyto kontrolní dny jsou potřebné a měly by se stát pravidlem, stejně jako jsou schůze výboru SDH (konané každé první pondělí v měsíci). Na které mimochodem můžou přijít všichni členové našeho sboru, kteří mají zájem se zúčastnit, nebo chtějí něco navrhnout či řešit ohledně činnosti našeho sboru.

Příští kontrolní den bude opět třetí neděli v měsíci od 10:00 hod na hasičárně, tedy 19 dubna 2015, kdokoliv ze členů se může účastnit.

Fotodokumentace z dnešní dne je na našem Google+ .

Kontrolní den ukončen ve 12:00 hod.

Za SDH Svaté Pole – Pavel Hanzelín