• Permalink Gallery

    Taktické prověřovací cvičení okrsku 29. v Druhlicích – 2016

Taktické prověřovací cvičení okrsku 29. v Druhlicích – 2016

Okrsek 29. při OSH Příbram. Vyhodnocení taktického prověřovacího cvičení 2016. Toto taktické prověřovací cvičení je konáno pravidelně každý rok v okrsku 29. Účelem je prověření připravenosti dobrovolných hasičů a jejich techniky v případě, že bude […]

Izolace a požární bezpečnost objektů

Požár a jeho následky jsou odnepaměti velkým postrachem pro lidi, a pokud se to týká uzavřených prostor, tak toto platí dvojnásob. Být uvězněný v uzavřeném prostoru a v ohrožení ohně je velmi vysoké nebezpečí. […]

Nové doporučené postupy pro resuscitaci – říjen 2015

Jak asi víte, v říjnu 2015 vyšly nové doporučené postupy pro resuscitaci, které vydala Evropská resuscitační rada. My vám je zde předkládáme, včetně obrázku se schématem jak postupovat a na co si dát pozor.

Ještě […]

Máme dva nové velitele zásahového družstva SDH

Letos 18. až 20. září 2015 dva z našich členů absolvovali po předchozí důkladné domácí přípravě školení a zkoušky “Velitel družstva SDH – kurz V 40” a také zkoušku pro získání odbornosti “Hasič III. stupně”.
Martin […]

Prověřovací cvičení okrsku č. 29 rok 2015

Již pátým rokem je v našem okrsku č. 29 konáno prověřovací cvičení v dálkové dopravě vody. Tento rok pořádalo cvičení naše SDH a tak jsme to pojali trochu ostřeji. 

Nikdo nevěděl v kolik hodin bude […]

Hasičské vizuální povely

Základních šest hasičských vizuálních povelů pro dorozumívání v hlučném prostředí a na větší vzdálenosti mezi účastníky zásahu.
Základní hasičské vizuální povely by měl znát každý hasič, jelikož tyto povely jsou důležité pro případný zásah a […]

Den požární bezpečnosti 13 březen.

Česká asociace hasičských důstojníků vyzývá všechny hasiče České republiky k propagaci požární ochrany mezi veřejností v rámci dne požární bezpečnosti.
Vyhlášené datum není náhodné, jedná se o pátek, na nějž připadá 13. den v měsíci […]

Prověřovací cvičení hasičských jednotek okrsku 29

Dne 12.4.2014 bylo konáno v obci Dlouhá Lhota Prověřovací cvičení hasičských jednotek okrsku 29. Video a také fotogalerii vybraných snímků z této akce můžete prohlížet v tomto příspěvku. naše sdružení dobrovolných hasičů bylo dobře […]