Prospěšná činnost

Oprava studny na hřbitově ve Svatém Poli

V měsíci květnu, konkrétně 18.5.2016 jsme pomáhali řešit špatně fungující pumpu na hřbitově ve Svatém Poli. Pumpa velmi málo sála a tak se musel obsah studny kompletně vyčerpat, aby se dal zkontrolovat stav vedení […]

Brigáda u sponzora

V rámci prospěšné činnosti našeho sboru byla konána v sobotu 13.2.2016 u jednoho z našich sponzorů brigáda. Brigáda probíhala formou prořezu a vyčištění části území Anglického parku na Dobříši. Brigáda začala v 8:00 hod. […]

Stavba autobusové čekárny ve Svatém Poli

Jelikož se zajímáme také o prospěšné akce, věnované naší obci, tak jsem se v srpnu letošního roku věnovali stavbě autobusové čekárny v horní části naší obce směrem na Daleké Dušníky. Celá akce byla započata […]

Bourání staré autobusové čekárny ve Svatém Poli

V neděli 16. 8. 2015 se ráno uskutečnila v rámci prospěšných akcí pro obec brigáda na odstranění staré autobusové čekárny ve Svatém Poli. V 9.00 hod. se sešlo 10 členů našeho sboru a začalo se s demontáží […]

  • Permalink Gallery

    Kontrola techniky a vybavení hasičské zbrojnice – březen 2015

Kontrola techniky a vybavení hasičské zbrojnice – březen 2015

Dnešního dne proběhla plánovaná kontrola naší techniky a vybavení hasičské zbrojnice.
Tyto kontrolní dny se budou konat pravidelně dle rozhodnutí výboru SDH každou třetí neděli v měsíci od 10:00 hod.

účastnili se: Josef Pecka, Zdeněk […]

  • Permalink Gallery

    17.4.2014 – Montáž nového lana ke zvonu kostela ve Svatém Poli

17.4.2014 – Montáž nového lana ke zvonu kostela ve Svatém Poli

Farníkům se přetrhlo lano v kostele, kterým ovládají zvon, tak nás požádali, abychom jim lano vyměnili. Jelikož je to celkem vysoko a na problematickém místě, tak jsme se toho jako místní hasiči ujali a […]

Likvidace následků povodní 2013

Rok 2013 přinesl některým občanům škody a problémy v podobě škod z povodní. Naše družstvo pomáhalo, jak se dalo. Níže vkládáme citaci jednoho z poškozených. Jsme připraveni opět pomoci, těm kdo to potřebují.

„Děkuji za pomoc, kterou pan […]