Prospěšná činnost

Nový areál SDH

V průběhu měsíce Března a Dubna, byl upraven areál místního hřiště pro potřeby SDH. Byly provedeny zemní práce – uložení přívodu vody,zavlažování a elektroinstalace osvětlení do země.Dále byl celý náběh k základně vydlážděn zámkovou […]

Prověřovací cvičení

Dne 4.5.2018 proběhlo prověřovací cvičení okrsku 29 v obci Budínek. Byla prováděna dálková doprava vody z rybníka Svatopolský až na okraj obce Budínek, směrem na Budín. Zúčastnili se všechny sbory okrsku 29. Čas vyhlášení […]

Sázení stromků

V sobotu 7.4.2018 jsme se z dětmi dobrovolných hasičů ze Svatého Pole, vydali Hasičskou Avií do
Prostřední Lhoty. Nedaleko chatové oblasti Kobylníky,na Nás čekal pan hajný  Miroslav Hajek z místního polesí.
Dětem vysvětlil jak se v […]

Odkalení loviště

Ve čtvrtek 5.října, jsme pomáhali při odkalení loviště rybníka na Tuškově. Použito 8 hadic B ,stroj PS12 Taz 1500. Této akce se zúčastnilo 6 členů SDH.

Úklid po rekonstrukci sálu

Počátkem října jsme začali s úklidem sálu místního kulturního domu po celkové rekonstrukci topení a následném malování.
Celá akce probíhala několik dnů. Po umytí oken a následném pověšení záclon a závěsů je provedeno drátkování parket […]

Oprava sušáku na hadice

V průběhu roku 2017 byla provedena oprava vodících kladek  sušáku hadic u požární zbrojnice. Místní obecní úřad zajistil zapůjčení vysokozdvižné plošiny a členové sboru provedli nejprve odřezání nefunkčních součástí následně montáž nových kladek s […]

  • Permalink Gallery

    Celorepubliková akce „Uklízení Česka“ – Stavění máje a pečení buřtů

Celorepubliková akce „Uklízení Česka“ – Stavění máje a pečení buřtů

8. 4. 2017 jsme se přidali do celorepublikové akce uklízení Česka, uklízeli jsme okolo obce a poté jsme sbírali odpadky na dětském hřišti. Celkově se nasbíralo 22 pytlů odpadu. V dubnu 30. 4. 2017 jsme […]

Prořez stromu na místním hřišti.

V sobotu 3.12.2016 jsme se sešli ráno v 9.00hodin, abychom provedli prořezání stromů na místním hřišti. Obecní úřad zajistil zapůjčení vysokozdvižné plošiny, dále byli nápomocny motorové pily a proto nám šla práce pěkně od […]

Podzimní úklid obce

Podzimní úklid obce

Ve čtvrtek 17.11.2016 se od 8.00h uskutečnil podzimní úklid obce. Této akce se účastnilo celkem 32 občanů včetně mladých hasičů. Prováděl se úklid listí okolo kostela ,fary,restaurace a v prostorách místního hřiště. […]

Dálková doprava vody do rybníka

Dnes jsme v rámci prospěšných činností našeho dobrovolného hasičského sdružení dálkově dopravovali vodu do rybníka, ve kterém byly ryby s velmi malou hladinou vody. V menším rybníce scházelo z důvodu mizivého přítoku velké množství […]