V sobotu 22. února jsme na žádost majitele nemovitosti č. p. 27 ve Svatém Poli, provedli pokácení tří vzrostlých smrků, které se z důvodu častých silných větrů pro majitele jevily jako rizikové.

Stromy se nacházely na nevelkém pozemku mezi dvěma obytnými budovami. Největší strom měřil 19 metrů. Této akce se zúčastnili čtyři členové sboru dobrovolných hasičů ze Svatého Pole.

Z této akce vám přinášíme fotodokumentaci a videa, společně se s některými unikátními záběry obce z nejvyššího stromu. 

Díky všem zúčastněným.

Josef Pecka, velitel SDH