Dne 12.8. 2014 oslavil náš člen pan Josef Černý 80. narozeniny. U této významné události samozřejmě nechyběli zástupci místních hasičů a obecního zastupitelstva. Za SDH se zúčastnil velitel Josef Pecka, kulturní referent Zdeněk Žaloudek st. a místostarosta obce pan Josef Šimonovský. Pan Černý patří v obci za velice uznávaného člověka, který má velký podíl na rozvoji obce Svaté Pole. Dlouhá léta působil v různých funkcích na Obecním úřadě. Organizoval všechny brigády na zvelebování obce a sám osobně prováděl stavební dozor na všech stavbách v obci: místní prodejna, restaurace s přilehlým sálem, dešťová kanalizace, oprava fary, oprava hřbitovní zdi atd. Ve sboru hasičů je členem od roku 1980 . Do dalších let mu všichni přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a životní pohody.

Fotodokumentace pořízená z oslavy je k náhledu zde.