V sobotu, dne 14. června náš sbor navštívil diamantovou svatbu manželů Žaloudkových. Pan Karel Žaloudek je naším dlouholetým členem, do sboru vstoupil 1.1.1957. Svatba se konala v kostele nejsvětější trojice v Praze na Smíchově. Slavnostní mší všechny provedl pan Stanislav Gora, bývalý kněz ze Svatopolského kostela. Naše účast byla pro manželský pár velkým překvapením, do poslední chvíle netušili že je hasiči ze Svatého Pole spolu s členy Obecního zastupitelstva navštíví. O to byla jejich radost a překvapení větší.

Žaloudkovým celý sbor hasičů přeje do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí a životní pohody.

Obrázky z akce můžete prohlížet zde.

J. Pecka, velitel