Dne 31. Května 2014 proběhl ve Svatém Poli v odpoledních hodinách každoroční „Dětský den“. Tato akce je pořádána obcí a účastní se na ní i náš sbor dobrovolných hasičů. Kromě dětských soutěží byla provedena předváděčka vyproštění osob z vozidla, kterou předvedli profesionální hasiči z Dobříše. Tito také nechali nahlédnout dětem do jejich vybavení a vozidel za což jim děkujeme. Na závěr tohoto příjemného odpoledne byla slavnostně podříznuta májka a děti si mohly vyzkoušet stříkačku našich hasičů. Byly zapojeny tři proudy a tak si děti mohli vyzkoušet jaké to je držet proudnici pod tlakem vody, samozřejmě pod dozorem. Všem zúčastněným tímto děkujeme za návštěvu a naše díky patří také všem, co se na pořádání tohoto odpoledne pro naše děti podíleli.

Fotogalerie z akce, celkem 233 snímků je umístěna ke shlédnutí zde na tomto odkazu.

Fotogalerie z akce, celkem 233 snímků je umístěna ke shlédnutí zde na tomto odkazu.