Dnes jsme v rámci prospěšných činností našeho dobrovolného hasičského sdružení dálkově dopravovali vodu do rybníka, ve kterém byly ryby s velmi malou hladinou vody. V menším rybníce scházelo z důvodu mizivého přítoku velké množství vody a hrozil úhyn ryb, a proto jsme se rozhodli vodu doplnit pomocí naší zásahové stříkačky z jiného silného zdroje přírodní vody. Voda se dopravovala ze vzdálenosti cca 200 metrů a s převýšením cca 15 metrů. V rámci akce, která trvala 4 hodiny, byl rybník naplněn a ryby jsou zase v bezpečí s dostatečným množstvím vody. Všem zúčastněným, kdo se na akci podíleli, děkujeme. V rámci této akce byla prověřena naše zásahová stříkačka a s ní byly prověřeny zásahové hadice „B“, abychom znali jejich stav pro případný zásah.

Fotodokumentace z akce na našem Google+ profilu

 Fotodokumentace z akce na našem Google+ profilu