8. 4. 2017 jsme se přidali do celorepublikové akce uklízení Česka, uklízeli jsme okolo obce a poté jsme sbírali odpadky na dětském hřišti. Celkově se nasbíralo 22 pytlů odpadu. V dubnu 30. 4. 2017 jsme ještě pomáhali při stavění a zdobení máje, za odměnu jsme si opekli buřty a po setmění jsme zapálili hranici s čarodějnicí.