V loňském roce 2019, byla započata stavba přístřešku u požární zbrojnice pro obecní techniku. 

Ve spolupráci s Obecním úřadem Svatého Pole, byly provedeny základní zemní práce, osazení obrubníků, pokládka zámkové dlažby a postavení dřevěné konstrukce budoucího přístřešku. Následovalo opláštění konstrukce, výroba a montáž vjezdových vrat. Během této akce byl ještě upraven a vyasfaltován prostor před celou požární zbrojnicí. Tímto se značně zlepší manipulace s technikou před prostorem požární zbrojnice a přístřešku.

Velké poděkování patří Obecnímu úřadu a všem členům za dobře odvedenou práci na této akci.

Josef Pecka, velitel SDH